Akademia Coacha

8 dni (na Sali szkoleniowej) i opieka trenerska (w tym sesje mastermind / webinary).

“Akademia Coacha” to program szkoleniowy ukierunkowany na uzyskanie praktycznych kompetencji oraz rzetelnej wiedzy.  Celem szkolenia jest pełne przygotowanie uczestników do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej.

W trakcie zajęć poznasz tajniki projektowania i prowadzenia procesów coachingowch. Dowiesz się, jakie zadawać pytania niesugerujące odpowiedzi, nauczysz się korzystać ze sprawdzonych narzędzi coachingowych.

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatu (nauka przez doświadczenie i praktykę), w trakcie którego będziesz projektować oraz prowadzić sesje coachingowe. Otrzymasz informacje zwrotne od trenera prowadzącego (praktykującego coacha) i innych uczestników.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Akademia Coacha”?

 • Doświadczenie i praktykę coachingową.
 • Otrzymasz w ramach programu superwizję grupową oraz indywidualną.
 • Doświadczysz roli coacha i klienta, co najlepiej przygotowuje do roli zawodowej profesjonalnego coacha wewnętrznego i/lub coacha niezależnego (freelancera).
 • Rozwijasz się, pracując podczas warsztatów na swoich doświadczeniach.
 • Szkolenie kładzie nacisk na efektywność, ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Nauczysz się planować projekty coachingowe.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje w skutecznej komunikacji.
 • Nauczysz się, że coaching to proces, a nie jednorazowe zdarzenie.
 • Poznasz i nauczysz się korzystać z narzędzi i metod coachingowych, odpowiednich do potrzeb uczestników, założonych celów i zawartości merytorycznej coachingu.
 • Będziesz umiał świadomie dbać o swój wizerunek.
 • Rozwiniesz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami coachingowymi.
 • Nastąpi wzrost zaangażowania pracowników dzięki usystematyzowaniu wiedzy i działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Dla kogo jest to szkolenie „Akademia Coacha”?

 • Oferta skierowana jest do osób pragnących zdobyć praktyczny i poszukiwany na rynku zawód – coacha. Nie zależnie czy jako coach wewnętrzny lub coach niezależny – freelancer.
 • Jeśli jesteś menedżerem pracującym z zespołem i prowadzisz sesje coachingowe, to ten kurs pomoże wejść na wyższy poziom.
 • Pracowników działów HR, przedsiębiorców, pragnących nabyć dodatkowe kompetencje.
 • Osoby zajmujące się profesjonalnym wspieraniem rozwoju: trenerów, konsultantów, liderów,  doradców, terapeutów, nauczycieli, specjalistów, którzy chcą awansować na stanowiska związane z zarządzaniem ludźmi.
 • Dla każdej osoby, którą interesuje pogłębienie samoświadomości, chce poprawić jakość swoich relacji i komunikacji, zarządzaniem sobą i efektywnością działań.
 • Absolwentów szkolenia „Akademia Trenera” realizowanych przez Grupę Kozubik i Partnerzy.

Jakie cele realizuje to szkolenie „Akademia Coacha”?

Celem „Akademii Coacha” jest przygotowanie Cię do realizacji zadań na stanowisku coacha (wewnętrznego lub zewnętrznego). Zdobędziesz kompetencje potrzebne przy analizie potrzeb coachingowych, projektowaniu i przeprowadzeniu coachingu oraz jego ewaluacji. Poznasz specyfikę odróżniającą coaching od innych metod wsparcia w rozwoju.  Nauczysz się i rozwiniesz umiejętności coachingowe takie jak: aktywne słuchanie, zadawanie niesugerujących pytań, motywowanie, angażowanie uczestników. Poznasz i nauczysz się korzystać z efektywnych narzędzi coachingowych. Dowiesz się jak rozpocząć biznes jako coach niezależny (moduł fakultatywny).

Jakimi metodami będzie prowadzone to szkolenie „Akademia Coacha”?

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera (praktykującego coacha) prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Integralną częścią szkolenia jest opieka trenerska (coachingowa) każdego z uczestników oraz sesje uzupełniające (w formie spotkań mastermind / webinarów), w tym, jak zacząć indywidualną praktykę coachingową.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe i coachingowe,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Organizacja zajęć:

 • Kurs odbywa się w soboty i niedziele – 4 zjazdy, razem 64 godzin. Między poszczególnymi zjazdami uczestnicy realizują zadania domowe podnoszące efektywność szkolenia, uczestniczą w sesjach mastrmind i uzupełniających webinarach.
 • Kurs odbywa się zazwyczaj w godzinach 9-17 z przerwami na relaks i posiłek.
 • Kurs prowadzony jest w formie warsztatowej, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
 • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej — spotkania codziennie przez kilka kolejnych dni.
 • Każdy z uczestników objęty jest opieką po szkoleniową powiązaną z Planem Działań Wdrożeniowych.

Jaki program będzie realizowany podczas „Akademii Coacha”?

 • Wstęp do coachingu.
 • Narzędzia w pracy coacha:
  • Narzędzia do badania potrzeb rozwojowych.
  • Narzędzia do organizacji procesu.
  • Narzędzia do budowania relacji.
  • Narzędzia do tworzenia wizji i wyznaczania celów.
  • Narzędzia do pracy z motywacją i wartościami.
  • Narzędzia do twórczego myślenia.
  • Narzędzia do refleksji i przełamywania impasu.
  • Narzędzia do ewaluacji procesu coachingowego.
 • Superwizja coachingowa.
 • Sesja fakultatywna: budowanie biznesu coachingowego.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik “Akademii Coacha” po szkoleniu będzie wiedział?

 • Jak prowadzić profesjonalne sesje coachingowe.
 • Jak projektować projekty coachingowe.
 • Jak korzystać z narzędzi pracy coachingowej w praktyce (w coachingu życiowym i biznesowym)
 • Jaką rolę w coachingu odgrywają relacje interpersonalne, komunikacja, kreatywność, zarządzanie, kultura organizacyjna i inne dyscypliny pośrednio lub bezpośrednio związane z zawodem/rolą coacha.
 • Jakie kompetencje powinien posiadać profesjonalny coach: budowanie relacji, projektowanie procesu, posługiwanie się pytaniami, aktywne słuchanie i inne.
 • Jak ważną rolę, w zawodzie coacha, odgrywa etyka.
 • Jak zbudować profesjonalny wizerunek coacha i rozpocząć praktykę coachingową.
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane w coachingu.

Co uczestnik “Akademii Coacha” po szkoleniu będzie umiał?

 • Przygotować się do sesji i procesu coachingowego.
 • Prowadzić sesje coachingowe nie zależnie od obszaru (np. coaching menedżerski, coaching biznesowy, coaching życiowy).
 • Korzystać z narzędzi wspierających coaching (np. narzędzi do badania potrzeb rozwojowych, twórczego myślenia).
 • Stosować pytania coachingowe.
 • Inspirować i motywować do działania klientów coachingowych.

Jak będzie wyglądać ewaluacja “Akademii Coacha”?

Na końcu szkolenia “Akademia Coacha” każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy (dotyczy szkolenia zamkniętego).

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ile kosztuje udział w “Akademii Coacha” i co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w zajęciach stacjonarnych „Akademia Coacha”, sesjach mastermind i webinary uzupełniające, w tym moduł o tworzeniu własnego biznesu coachingowego, materiały szkoleniowe.

Na koniec otrzymasz dyplom ukończenia szkolenia „Akademia Coacha”.

Inwestycja wynosi: od 3.997 PLN za osobę (szkolenie otwarte) od lub 15.997 PLN za projekt wewnętrzny (grupa do 15 osób).