Grupa Kozubik i Partnerzy

Wspieramy w rozwoju biznes, kształcimy skutecznych menedżerów, modernizujemy działy sprzedaży i obsługi klienta.

Stosujemy sprawdzone metody edukacji takie jak szkolenia, w formie warsztatowej, zwieńczone Planem Działań Wdrożeniowych oraz coaching i mentoring.

Pracujemy zespołowo i indywidualne, stacjonarnie oraz online. 

Poznaj rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Jaka jest efektywność szkoleń?

Według badań opublikowanych przez Marię Łaguna, w artykule: Nowe tendencje w podejściu do szkoleń w organizacji. Wydanym w książce: Psychologia zarządzania w organizacji. Dowiadujemy się, że:

  • Został wypracowany 14% wzrost zysku ze sprzedaży, w 1143 firmach, które zrealizowały dobrze zaprojektowany i przeprowadzony proces szkoleniowy.
  • Jednocześnie firmy, które nie szkoliły pracowników, osiągnęły wzrost tylko na poziomie 4%. Czyli prawie 4 razy niższy.
  • Dodatkowo został osiągnięty 33% wzrost zysku, w odniesieniu do pojedynczego przeszkolonego pracownika (i tylko 11% wzrost w grupie nieszkolonej). Czyli 3 razy wyższy.

Z tego wynika, że aby rozwijać firmę i mieć wyniki lepsze od konkurencji, należy szkolić pracowników w niej zatrudnionych.

Jaka jest efektywność  coachingu?

Według badań przeprowadzonych przez Association Resource Centre Inc i PricewaterhuseCooper LLP (PwC) zwrot z inwestycji w coaching (ROI) prezentuje się następująco:

 • 86% pytanych organizacji ma dodatni zwrot z inwestycji.
 • 19% respondentów wskazała na 50-krotny zwrot z inwestycji (ROI na poziomie 5000%).
 • 28% organizacji zauważyło zwrot większy niż 1000%, ale niższy niż 5000%.
 • Mediana (wartość środkowa) to 700%.

Mediana na poziomie 700% wskazuje, że takiego poziomu zwrotu inwestycji w coaching może oczekiwać firma, inwestując w swoich pracowników.

6 kroków do udanego szkolenia.

Co należy zrobić, aby po szkoleniu pracownicy pracowali lepiej i efektywniej?

Zachęcam Cię do poznania, jakie jest 6 kroków do udanego szkolenia.

Kiedyś słyszałem, jak właściciel firmy żalił się swojej żonie, że wysłał pracowników na drogie szkolenie i nic z tego nie wynikło. Dalej pracują tak, jak pracowali. To stracone pieniądze. „Szkolenia nie działają”, te słowa stały się puentą jego kilkuminutowego wylewania żalu.

Dlaczego tak się stało?

Bo szkolenie było źle przygotowanie, było tylko kosztem, a nie inwestycją.

Co należy zrobić, aby szkolenie dało określony efekt i stało się inwestycją w rozwój firmy i pracowników?

Rzetelnie i profesjonalnie podejść do całego procesu od planowania zakresu szkolenia po wdrożenie umiejętności do codzienności zawodowej uczestników.  Bo przecież dobrze zaplanowane i właściwie zrealizowane szkolenie daję 33% wzrost zysków w przeliczeniu na 1 pracownika (więcej: Mariola Łaguna, Nowe podejście do szkoleń w organizacji w: Psychologia zarządzania w organizacji, 2010).

1. Po pierwsze, analiza potrzeb.

Należy przeprowadzić rzetelną analizę potrzeb szkoleniowych. Ważne jest, aby koncentrować się na danych o określonej jakości. Co nie oznacza, że musi być ich wiele. Lepiej mniej, ale rzetelnych informacji, niż cały wór nieprzydatnych śmieci. W jaki sposób zbieramy te dane?
Ja proponuję kwestionariusze i ankiety, testy wiedzy, wywiad z pracownikami, obserwacja, wyniki finansowe, standardy i normy w organizacji, KPI.

2. Po drugie, opracowanie danych i wyznaczenie celów.

Gdy już mam dane, muszę je opracować i określić obszary rozwojowe, nad którymi będę pracował. Na początku definiuję jakie kompetencje powinien mieć pracownik na danym stanowisku. A myśląc o awansach, jakie powinien mieć na nowym stanowisku.

W następnym kroku określam jakie cele mam zrealizować, w danym projekcie szkoleniowo – rozwojowym. Co konkretnie mam na myśli? Muszę znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co pracownik ma wiedzieć i umieć?
 • Jakie są cele indywidualne, zespołu i całej organizacji?
 • Jakie działania powinien wykonywać pracownik, aby osiągać powyższe cele?
 • Jak standardy warto zastosować?

3. Po trzecie, wybór metody realizacji celów.

Znając odpowiedzi na powyższe pytania, określam metody jakimi, będę pracował. Mogę do nich zaliczyć między innymi:

 • Wykład.
 • Indywidualne szkolenie w miejscu pracy.
 • Mentoring.
 • Szkolenie w formie warsztatu.
 • Kwestionariusze.

4. W czwartym kroku tworzę plan działania.

Wtedy muszę brać pod uwagę wszystkie wcześniejsze ustalenia oraz skupić się na istotnych, ale często pomijanych elementach, takich jak:

 • Kiedy najlepiej przeprowadzić projekt? (ważna może być pora roku, gdy firma miewa sezonową sprzedaż).
 • Demografia (z 20-latkami można forsownie biegać po lesie, osobami przed emeryturą raczej nie).
 • Kto weźmie udział? (jakich pracowników połączyć w trakcie szkolenia, bo mają podobny poziom umiejętności, a z kim będę pracował indywidualnie).

5. Piąty element to projektowanie.

Muszę znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie cele mają być zrealizowane?
 • Jakie metody i techniki zrealizują te cele?
 • Jak wiedzę ze szkolenia wdrożyć do codzienności zawodowej uczestników?

Dopiero teraz mogę zacząć realizować szkolenie. Gdyby nie było tych wcześniejszych kroków, to szkolenie miałoby duże szanse na porażkę. Tego nie zaakceptuje żaden rozsądnie myślący właściciel firmy, czy dział finansujący projekt.

6. Szósty to realizacja programu i jego ocena.

Większość realizowanych szkoleń odbywa się w formie warsztatowej, w której uczestnicy w sposób praktyczny nabywają kompetencji, a trener jest ich przewodnikiem. Na koniec uczestnicy przygotowują plan działań wdrożeniowych, który realizują ze swoim przełożonym.

Domknięciem całego projektu szkoleniowo – rozwojowego jest sprawdzenie, czy założone cele zostały osiągnięte.

W jakim szkoleniu wolałbyś brać udział, przygotowanym, jak opisałem powyżej, czyli obejmujące 6 kroków do udanego szkolenia, które ma osiągnąć zamierzony cel, dostosowanym do specyfiki twojej pracy. Czy w takim, które będzie zlepkiem przypadkowych elementów i w konsekwencji stratą czasu i pieniędzy?

 

Oferta

Szkolenia

Realizujemy szkolenia dla działów sprzedaży i zakupów, obsługi klienta, początkujących menedżerów  i przyszłych przedsiębiorców oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

Więcej

Lista oferowanych szkoleń grupowych:

 • Akademia sprzedaży
 • Praktyk sprzedaży
 • Praktyk negocjacji
 • Profesjonalna Obsługa Klienta
 • Pozyskiwanie klientów
 • Planowanie sprzedaż
 • Akademia menedżera
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Akademia trenera
 • Akademia coacha
 • Psychologia sukcesu

Cena dotyczy dnia szkoleniowego (do 8 godzin) realizowanego dla grupy szkoleniowej, liczącej do 16 osób.

Część szkoleń może być realizowana w formie on-line.

Szkolenia mogą być również realizowane w formie indywidualnej.

Lista dedykowanych handlowcom i przedsiębiorcom, szkoleń indywidualnych:

 • Indywidualny Trening Sprzedaży
 • Indywidualny Trening Menedżerski

Od 3999 PLN brutto zw. VAT

Coaching

Realizujemy procesy coachingowe dla osób indywidualnych i firm (przedsiębiorców) oraz dla określonych grup zawodowych. Sesje odbywają się online i offline.

Więcej
Lista tematów coachingowych, jakie realizujemy:
 • Coaching dla przyszłych przedsiębiorców — Start Up Coaching
 • Coaching życiowy — Life coaching
 • Coaching dla sprzedawców (handlowców)
 • Coaching małego biznesu — Small Business Coaching
 • Coaching menedżerski – Coaching dla kadry kierowniczej
 • Coaching zespołu — Team Coaching
 • Asysta coachingowa (trenerska) na stanowisku pracy

Cena dotyczy sesji coachingowej (do 90 minut) realizowanej indywidualnie.

Procesy coachingowe są realizowane w formie indywidualnej oraz grupowej.

Część coachingów może być realizowana w formie on-line.

Team Coaching — coaching zespołu, jest realizowany wyłącznie w formie stacjonarnej. Jego cena odpowiada cenie dnia szkoleniowego.

Od 399 PLN brutto zw. VAT

Kursy online

Kursy realizowane w formie VOD (wideo na życzenie). Usługa umożliwia uczestnictwo w kurs w formie video, w dowolnym miejscu i czasie, na platformie szkoleniowej. Wymagany jest dostęp do internetu oraz urządzenie odbiorcze (np. telefon, tablet lub komputer).

Od 97 PLN  brutto zw. VAT

O nas

Grupa Kozubik i Partnerzy to grupa ekspertów skupiona wokół wieloletniego coacha i trenera biznesu Macieja Kozubik (dlatego Grupa Kozubik), której główną wartością są szkolenia efektywne biznesowo i partnerskie relacje w kontaktach z Klientami (dlatego Partnerzy).

Logo firmy to schody reprezentujące wchodzenie na coraz to wyższe poziomy kompetencji i efektywności.

Referencje

Z przyjemnością rekomenduje Pana Macieja Kozubika z firmy Grupa Kozubik i Partnerzy jako godnego polecenia partnera biznesowego (coacha i trenera biznesu).

Dorota Wiśniewska

Konsorcjum GrowTeam

​Podziękowanie dla Grupy Kozubik i Partnerzy. Partnera projektu Akademia Przedsiębiorczości za życzliwość i wkład wniesiony w realizację V edycji Akademii Przedsiębiorczości, a tym samym w rozwój i edukację najmłodszej części społeczeństwa naszego miasta.

Rafał Piech

Prezydent Miasta, Siemianowice Śląskie