Akademia Trenera – 8 dni (na Sali szkoleniowej) i opieka trenerska (w tym sesje mastermind / webinary).

 „Akademia Trenera” ma przygotować Cię do prowadzenia szkoleń w roli trenera. W trakcie zajęć poznasz tajniki projektowania i prowadzenia projektów edukacyjnych. Dowiesz się jak uczyć dorosłych, jak aktywizować grupę do działania, jak prowadzić efektywne warsztaty i treningi. Czym jest proces grupowy i jak go wykorzystać w budowaniu efektywnie pracującego zespołu szkoleniowego. Nauczysz się pracy z trudnym uczestnikiem  i wystąpień publicznych. Opanujesz sposoby mówienia zwiększające atrakcyjność twoich wykładów.

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatu (nauka przez praktykę i doświadczenie), w trakcie którego będziesz projektować oraz prowadzić sesje szkoleniowe. Otrzymasz informacje zwrotne od trenera prowadzącego i innych uczestników.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Akademia Trenera”?

 • Doświadczenie i praktykę trenerską.
 • Przygotowanie do pracy trenera wewnętrznego i/lub trenera niezależnego (freelancera).
 • Szkolenie kładzie nacisk na efektywność, ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Nauczysz się planować i prowadzić projekty edukacyjne, na podstawie analizę potrzeb szkoleniowych.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje w skutecznej komunikacji.
 • Dowiesz się, dlaczego edukacja to proces, a nie jednorazowe zdarzenie.
 • Nauczysz się zarządzać energią na sali, nawiązywać pozytywne relacje z uczestnikami, co wpływa na efektywność nauki.
 • Poznasz i nauczysz się korzystać z narzędzi i metod szkoleniowych, odpowiednich do potrzeb uczestników, założonych celów i zawartości merytorycznej szkolenia.
 • Będziesz umiał świadomie dbać o swój wizerunek.
 • Poszerzysz umiejętności wystąpień publicznych.
 • Rozwiniesz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi.
 • Nauczysz się oceniać szkolenie pod względem ich efektywności biznesowej.
 • Nastąpi wzrost zaangażowania pracowników dzięki usystematyzowaniu wiedzy i działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Szkolenie „Akademia Trenera” skierowana jest do osób, które w przyszłości planują zostać trenerami, nie zależnie czy jako trener wewnętrzny, trener niezależny – freelancer.
 • Jeśli jesteś menedżerem pracującym z zespołem i prowadzisz szkolenia, to ten kurs pomoże wejść Ci na wyższy poziom.
 • Oferta skierowana jest do osób pragnących zdobyć praktyczny i poszukiwany na rynku zawód – trenera.
 • Pracowników działów HR, przedsiębiorców, coachów, konsultantów, liderów, pragnących nabyć dodatkowe kompetencje.
 • Absolwentów szkolenia „Akademia Coacha” realizowanych przez Grupę Kozubik i Partnerzy.

Jakie cele realizuje to szkolenie?

Celem „Akademii Trenera” jest przygotowanie Ciebie do realizacji zadań na stanowisku trenera (wewnętrznego lub zewnętrznego). Zdobędziesz kompetencje potrzebne przy analizie potrzeb szkoleniowych, projektowaniu i przeprowadzeniu szkoleń oraz ich ewaluacji. Poznasz specyfikę edukacji dorosłych. Nauczysz się i rozwiniesz umiejętności trenerskie takie jak: angażowanie uczestników, praca z trudnym uczestnikiem, wystąpienia publiczne. Dowiesz się jak rozpocząć biznes jako trener niezależny (moduł fakultatywny).

Jakimi metodami będzie prowadzone to szkolenie?

Szkolenie “Akademia Trenera” w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Integralną częścią szkolenia jest opieka trenerska każdego z uczestników, w oparciu Plan Działań Wdrożeniowych oraz sesje uzupełniające (w formie spotkań mastermind / webinarów), w tym, jak zacząć biznes trenerski.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Jaki program będzie realizowany podczas “Akademii Trenera”?

 • Integracja i budowanie zespołu.
 • Komunikacja interpersonalna i język perswazji.
 • Asertywność w pracy trenera.
 • Wystąpienia publiczne i wizerunek
 • Jak uczą się dorośli — cykl Kolba, metody aktywizujące, rola emocji w uczeniu się.
 • Fazy procesu grupowego.
 • Trudny uczestnik, trudna grupa.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Planowanie sesji szkoleniowej, projektowanie ćwiczeń, ocena efektywności szkoleń.
 • Superwizja trenerska
 • Sesja fakultatywna: budowanie biznesu szkoleniowego
 • Plan Działań Wdrożeniowych

Organizacja zajęć:

 • Kurs odbywa się w soboty i niedziele – 4 zjazdy, razem 64 godzin. Między poszczególnymi zjazdami uczestnicy realizują zadania domowe podnoszące efektywność szkolenia. Uczestniczą w sesjach mastermind / webinarach uzupełniających.
 • Kurs odbywa się zazwyczaj w godzinach 9-17 z przerwami na zrelaksowanie i posiłek.
 • Kurs prowadzony jest w formie warsztatowej, w małych grupach, w miłej i przyjaznej atmosferze.
 • Kurs czasami prowadzony jest w formie przyspieszonej — spotkania codziennie przez kilka kolejnych dni.
 • Każdy z uczestników objęty jest opieką poszkoleniową powiązaną z Planem Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik “Akademii Trenera” po szkoleniu będzie wiedział?

 • Jak analizować potrzeby szkoleniowe.
 • Jak na podstawie analizę potrzeb szkoleniowych projektować szkolenia.
 • Jak sprawdzać efektywność biznesową przeprowadzonych szkoleń, na podstawie poziomy Kirkpatricka.
 • Jak prowadzić szkolenia na podstawie Cykl Kolba.
 • Jak występować publicznie (prowadzić interesujące wykłady).
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami.
 • Jak aktywizować uczestników szkoleń.
 • Czym jest proces grupowy.
 • Jak stworzyć profesjonalny wizerunek – trenera eksperta.
 • Jak zacząć indywidualną praktykę trenerską – trener freelancer.

Co uczestnik “Akademii Trenera” po szkoleniu będzie umiał?

 • Przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych.
 • Zaprojektować efektywne szkolenie i przeprowadzić je.
 • Ocenić efektywność szkolenia.
 • Występować publicznie.
 • Zarządzać energią grupy szkoleniowej.
 • Pracować z trudnymi uczestnikami szkolenia.
 • Wykorzystać proces grupowy do osiągnięcia celów edukacyjnych.
 • Zaplanować swój rozwój biznesowy, jako trener freelancer.
 • Zbudować profesjonalny wizerunek – trenera eksperta.

Jak będzie wyglądać ewaluacja “Akademii Trenera”?

Na końcu szkolenia “Akademia Trenera” każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istnieje możliwość pomocy we wprowadzaniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy (dotyczy szkolenia zamkniętego).

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ile kosztuje udział w „Akademii Trenera” i co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w zajęciach stacjonarnych „Akademia Trenera”, sesjach mastermind i webinary uzupełniające, w tym moduł o tworzeniu własnego biznesu trenerskiego, materiały szkoleniowe.

Na koniec otrzymasz dyplom ukończenia szkolenia „Akademia Trenera”.

Inwestycja wynosi:  3.997 PLN za osobę (szkolenie otwarte) lub 15.997 PLN za projekt wewnętrzny (grupa do 15 osób).