Mentoring

“Mentoring ma wspierać i zachęcać ludzi do zarządzania własną nauką, aby mogli maksymalnie wykorzystać swój potencjał, rozwijać swoje umiejętności, poprawiać swoje wyniki i stać się osobą, którą chcą być.”

Eric Parsloe, The Oxford School of Coaching & Mentoring

 

Celem Programu Mentoringowego Grupy Kozubik i Partnerzy jest promowanie przedsiębiorczości, efektywnego przywództwa i uczciwej sprzedaży.

Program Mentoringowy jest owocem pracy nad potrzebami środowiska mikro i małych firm – chęcią zdobycia wiedzy od praktyków, rozwojem własnych umiejętności, budowaniem własnego biznesu lub ścieżki kariery (w sprzedaży lub zarządzaniu).

Dlaczego warto wziąć udział w Programie?

Mentoring jest potężnym narzędziem osobistego rozwoju i umacniania pozycji zawodowej. Jako Mentee (klient mentoringowy) możesz zyskać:

 • Możliwość współpracy z doświadczonym ekspertem.
 • Dodatkowe kwalifikacje zawodowe
 • Możliwość rozwijania talentów i odkrycia własnego .
 • Możliwość konfrontacji i analizy własnych pomysłów.
 • Możliwość perspektywicznego spojrzenie na rozwój ścieżki kariery i/lub biznesu.
 • Umiejętność budowania cennej sieci kontaktów.
 • Stworzyć lub rozwinąć biznes
 • Rozwinąć umiejętności menedżerskie i sprzedażowe

Jakie są dodatkowe korzyści korzystania z mentoringu?

 • Jest elastyczny, łatwo dopasować jego formę do bieżących potrzeb.
 • Jest ściśle związany z pracą, ale stanowi zarazem odskocznię od rutynowych zajęć, zawiera element towarzyski.
 • Jest zorientowany na pojedynczą osobę, uwzględnia jej zainteresowania, wartości, emocje oraz nastawienie.
 • Umożliwia systematyczną informację zwrotną.
 • Nie wyklucza innych rodzajów doszkalania, które mogą przebiegać równolegle z mentoringiem.

Kto może się zgłosić do Programu?

Wymagania do uczestnictwa w Programie dla Mentee (klienta mentoringowego):

 • Początkujący lub przyszły menedżer.
 • Przyszły lub początkujący przedsiębiorca.
 • Początkujący lub przyszły handlowiec.
 • Osoba zainteresowana rozwoju kompetencji biznesowych.

Do zadań Mentee (klienta mentoringowego) należy:

 • Zainicjowanie pierwszego kontaktu z Mentorem i koordynacja przebiegu całego procesu.
 • Regularne i aktywne uczestnictwo w zaplanowanych spotkaniach z Mentorem.
 • Realizacja zadań zleconych przez Mentora.
 • Przestrzeganie zasad i zobowiązań ustalonych z Mentorem na początku Programu.
 • Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i wystawienie referencji po zakończeniu Programu.