Praktyk sprzedaży (2 dni, szkolenie zamknięte, na zamówienie)

Szkolenie „Praktyk sprzedaży” wzbogaci twoją wiedzę w zakresie skutecznej sprzedaży. Nauczysz się profilowania klientów, zadawania skutecznych pytań, rozmawiania o produkcie i cenie, w sposób swobodny tak, że finalizacja będzie logiczną konsekwencją wcześniejszych działań. Dowiesz się jak pisać maile, aby były czytane, a nie lądowały w SPAM’mie. Poznasz skuteczne techniki sprzedaży oparte na sprawdzonych wzorcach psychologicznych. Dowiesz się, co zrobić, aby zmienić klienta transakcyjnego, zainteresowanego tylko ceną, na fana twojej marki. Na końcu przygotujesz Plan Działań Wdrożeniowych, dzięki którym doświadczenia ze szkolenia zaczniesz wykorzystywać w pracy. To może spowodować wzrost efektywności biznesowej, z jednoczesnym spadkiem poziomu stresu.

W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacjach i ćwiczeniach praktycznych, dzięki temu będą mieli szansę wypracować własny (w oparciu o sprawdzone modele), skuteczny styl podnoszenia efektywności sprzedaży.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Praktyk Sprzedaży”?

 • Akcent na szkoleniu jest kładziony na efektywność biznesową, szkolenie ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do zmiany zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.
 • Opracowanie materiałów przed szkoleniowych pomoże uczestnikom przygotować się do zajęć.
 • Umożliwienie uczestnikom określenia obszarów wykorzystania treści szkoleniowych i wynikających z tego korzyści dla organizacji (dzięki stworzonemu Planowi Działań Wdrożeniowych).
 • Możliwość połączenia szkolenia na sali i na stanowisku pracy.
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się rozmawiać przez telefon w sposób zachęcający do dalszej współpracy.
 • Nauczą się pisać maile, które klienci będą czytać i na nie odpowiadać.
 • Nabędą wiedzę na temat nowoczesnych technik sprzedaży.
 • Zwiększą skuteczność procesów handlowych.
 • Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych, dzięki większej efektywności, każdego członka zespołu sprzedażowego (w związku wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów).
 • Nastąpi zwiększenie motywacji zespołu sprzedażowego, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.
 • Ulegnie zmniejszenie kosztów pozyskania i utrzymanie klienta.
 • Nabycie umiejętności stosowania narzędzi pozwalających zarówno skuteczniej budować relację z klientem, jak i ułatwiających budowanie relacji prywatnych.
 • Pojawi się możliwość przejęcia klienta związanego dotychczas z konkurencją.
 • Pojawi się większa skuteczność sprzedażowa, poprzez optymalizację procesu sprzedaży – wymierne rezultaty finansowe (niższe koszty, wyższe wpływy, lepsze wykorzystanie zasobów, możliwa maksymalizacja przychodów).
 • Przewidywalność procesu sprzedaży, jego mierzalność i wzrost elastyczności w kontaktach z klientami.

Dla kogo jest szkolenie “Praktyk Sprzedaży”?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, osobom na stanowiskach handlowych i marketingowych, pracownikom obsługi klienta, menadżerom i dyrektorom sprzedaży (aby ujednolicić posiadaną wiedzę) oraz wszystkim zainteresowanym tematyką sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta oraz prospectingu (pracownicy działów HR, studenci, przyszli przedsiębiorcy itp.).

Jakie cele realizuje to szkolenie “Praktyk Sprzedaży”?

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności efektywnego sprzedawania, z wykorzystaniem telefonu, maila i kontaktu osobistego. Poprawa tych umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują (lub własnej).

Wzrost sprzedaży, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Praktyk sprzedaży” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności nowoczesnych technik sprzedaży (skuteczne wykorzystanie telefonu, maila, strony internetowej, profilowania, co ma na celu lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań klienta, a w konsekwencji wzrost sprzedaży i rentowności działań, umiejętnego rozmawiania z klientem, aby czuł się swobodnie i komfortowo, a nie jakby był na przesłuchaniu, efektywnego rozwiązywania problemów klienta, za które skłonny jest zapłacić).

Zamiana zachowań na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Praktyk sprzedaży”, dzięki realizacji Planu Działań Wdrożeniowych.

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie “Praktyk Sprzedaży”?

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • studium przypadku (case study),
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia “Praktyk sprzedaży”?

 • Model sprzedaży (B2B i B2C).
 • Profilowanie klienta.
 • Naukę skutecznych pytań w procesie sprzedaży.
 • Identyfikację powodów, dla których klienci kupują lub rezygnują z zakupu.
 • Badanie potrzeb zakupowych (modele i motywy zakupowe klienta biznesowego).
 • Skuteczny mail w procesie sprzedaży.
 • Obiekcje, jak je wykorzystać.
 • Cena i jej obrona.
 • Follow up, czyli co dalej po wysłaniu oferty.
 • Gry warsztatowe związane z technikami sprzedaży.
 • Zadania indywidualne i grupowe związane ze sprzedażą.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik szkolenia “Praktyk Sprzedaży” będzie wiedział po nim?

 • Jak korzystać z technik sprzedaży w kontakcie z klientem indywidualnym i biznesowym.
 • Jakie są zasady skutecznego procesu sprzedaży.
 • Jakich argumentów użyć przy kontakcie z różnymi profilami osobowości.
 • Jak stosować nowoczesne technik sprzedaży.
 • Jak wykorzystać obiekcje (wątpliwości) klienta w finalizacji sprzedaży.
 • Jak stosować wzorce pytań w procesie sprzedaży.
 • Jak prezentować cenę.
 • Jakie są motywy zakupowe klientów.
 • Jak stosować dobre praktyki rozmów telefonicznych, kontaktów mailowych i osobistych.
 • Jakie są sposoby utrzymania kontaktów z klientem po przesłaniu oferty.

Co uczestnik szkolenia “Praktyk Sprzedaży” będzie umiał po nim?

 • Zastosować poznane profile klienta w sytuacjach sprzedażowych.
 • Wykorzystać w pracy poznane nowoczesne techniki sprzedaży.
 • Przełamywać obiekcje klienta i rozmawiać o wątpliwościach w sposób swobodny prowadzący do finalizacji sprzedaży.
 • Mówić i pisać o produkcie (usłudze) w sposób zachęcający do zakupu.
 • Podwyższać wartość zamówienia (up-selling i cross-selling).
 • Prezentować produkt (usługę) w taki sposób, że klient chce go posiadać.
 • Badać potrzeby klienta, poznając jego aspiracje i bolączki, dzięki czemu lepiej dostosowywać ofertę do oczekiwań klienta.
 • Wykorzystać obiekcje do finalizacji sprzedaży.

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Praktyk Sprzedaży”?

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istniej możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy.

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ile kosztuje udział w szkoleniu “Praktyk Sprzedaży” i co obejmuje cena?

Koszt pełnego szkolenia dla całej grupy to 7.497 PLN (zw. z VAT) i obejmuje:

 • Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu do specyfiki firmy.
 • Możliwość uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu zamkniętym (sugerowana wielkość grupy – nie więcej niż 12 osób).
  Materiały merytoryczne.
 • Imienny certyfikat.

Istnieje możliwość pomocy w adaptacji w firmie Planów Działań Wdrożeniowych stworzonych w ramach szkolenia „Praktyk Sprzedaży”.