Asysta trenerska (coachingowa)

Asysta trenerska (coachingowa) to najtrafniejsze dostosowanie programu, do poziomu umiejętności i stylu pracy szkolonego, ponieważ trener (coach) w danej chwili pracuje wyłącznie z jednym pracownikiem i skupia się na pomocy mu, w podniesieniu jego efektywności zawodowej.

 

Trener (coach) obserwuje zachowania pracownika w miejscu pracy i dlatego może szybko zmodyfikować program, dostosowując go do tempa i możliwości szkolonego pracownika. Dzięki temu mamy do czynienia z największą elastyczność tego programu, z rozwiązaniami ad hoc włącznie, czyli bezpośrednią weryfikację efektów (trener – coach na bieżąco reaguje na sytuację jaka spotyka szkolonego pracownika, przedsiębiorcę). 

Najbardziej skuteczną komunikacja, między trenerem (coachem), a szkolonym, a stąd m.in. wypracowanie optymalnej płaszczyzny porozumienia i zaufania. Pozwala to uniknąć długotrwałego procesu transformacji, czyli przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne działanie,

Nakład na szkolenie typu asysta trenerska (coachingowa) lub inaczej On Job Training zwraca się bardzo szybko, ponieważ nowe umiejętności są wykorzystywane od razu. Ich ćwiczenie odbywa się pod okiem doświadczonego trenera (coacha), co przekłada się na wynik finansowy poprzez zwiększoną efektywność pracownika.

On Job Training (Asysta trenerska/Asysta coachingowa) jest najstarszą formą szkolenia pracowników. Pierwotnie szkolił bardziej doświadczony pracownik, dzisiaj warto skorzystać z umiejętności sprawnie działającego coacha i trenera biznesu, w ramach współpracy z Grupą Kozubik i Partnerzy.