Team Coaching - coaching zespołu

Celem coachingu zespołu jest wspieranie jednostki i całego zespołu w dążeniu do określonego celu, poprzez wzrost zaangażowania i motywacji. Coach w trakcie coachingu zespołu pomaga zwiększyć samoświadomość każdego członka zespołu ale również, wzmocnienie relacji między nimi.

Efektywność coachingu zespołu (Team Coachingu) wiąże się z następującymi kwestiami:

 • Przeformułowanie problemu na cel.
 • Skuteczność zespołu to nie przypadek, ale konsekwencja realizowanej strategii, którą pomogę zbudować.
 • Nie ma uniwersalnej metody. Każdy człowiek i zespół jest inny i w czasie sesji coachingu zespołowego potrzebuje indywidualnego podejścia.
 • Skupienie się na myślach i uczuciach, przekonaniach i działaniach.

Dlatego też, w trakcie sesji coachingu zespołu pomagam w rozwiązywaniu problemów lub realizacji celów zespołowych, a tworzone plany mają charakter zespołowy, przepełniony motywacją do ich realizacji.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z coachingu zespołu (Team Coachingu)?

 • Gdy wyniki są coraz gorsze, wzrasta rotacja pracowników i trzeba poszukać kreatywnych rozwiązań istniejących problemów.
 • W sytuacji formowania zespołu projektowego, którego zadania są bardzo ambitne, a Tobie (jako projekt menedżerowi) zależy na integracji zespołu wokół celów projektowych.
 • Gdy formuje się nowy zespół, aby członkowie się poznali, określili role i zadania.
 • Gdy zależy Ci na wyznaczeniu wspólnego celu, z którym zespół ma się identyfikować
 • W sytuacji, gdy zespół ma problem z wypracowaniem wspólnej wizji i misji. Może to dotyczyć również, małej firmy rodzinnej.
 • Gdy nastąpiły zmiany w zespole i na nowo należy go zbudować (np. nowy projekt, zmiany personalne).
 • W sytuacji nieprzestrzegania zasad trzeba ustalić “nowe” wspólne zasady pracy.
 • Gdy w zespole zaczynają dominować destrukcyjne konflikty (niepotrzebne kłótnie i spory),a co za tym idzie obniżenie wydajności.
 • Gdy zależy Ci na wzroście zaangażowania, gdy dominowała niechęć do działania i brak odpowiedzialności za swoje czyny.

Nie da się wymienić wszystkich możliwych obszarów coachingu zespołu (Team Coachingu). W zdefiniowaniu Twoich potrzeb pomoże konsultacja ze mną. Zanim zdecydujesz się na coaching zespołu, dowiesz się, czy jest on najefektywniejszym narzędziem w Twojej sytuacji.

Co zwykle osiągają Klienci z dzięki coachingowi zespołu (Team Coachingowi)?

 • Rozwiązanie realnych i najbardziej istotnych problemów dotykających dany zespół, poprzez poprawę analitycznego myślenia.
 • Faktyczne wsparcie zespołu w osiąganiu celów i zwiększeniu otwartość w podejmowaniu wyzwań.
 • Wzrost zaangażowania w proces zmiany.
 • Zwiększyli kompetencje w obszarze rozwiązywania konfliktów.
 • Bardziej otwartą komunikację (mówienie wprost o wartościach i oczekiwaniach, preferencjach i potrzebach).
 • Wzrost zaangażowania w realizację celów i strategii, poprzez rozwiązanie problemów w obszarze planowania i organizacji pracy.
 • Poprawę efektywności zebrań i spotkań prowadzonych bez udziału coacha.
 • Koncentrację na odpowiedzialności oraz na konkretnych i wymiernych celach

Jak wygląda coaching zespołu?

Coaching zespołu to proces wzmacniający zaangażowanie i motywację członków zespołu do osiągania wspólnych celów. Obejmuje 5 modułów tematycznych:

 1. Wprowadzenie do coachingu zespołu
 2. Źródła wartości zespołu
 3. Standardy pracy zespołu
 4. Wyznaczenie celów rozwojowych dla zespołu
 5. Podsumowanie coachingu zespołu

Dodatkowo korzystam z innych metod rozwojowych (szkolenie, mentoring, trening, warsztat). Istnieje możliwość wsparcia procesu poprzez wykorzystanie narzędzia behawioralnego DISC D3. Sposób pracy uzależniony jest od potrzeb danego klienta.

Coaching wymaga inwestycji czasowej. Moi klienci inwestują w coaching 8 godzin miesięcznie (w sesje coachingowe) i drugie tyle na dodatkową pracę po spotkaniu coachingu zespołowego (zadania do indywidualnej pracy). Zdarza się, że kontynuacją coachingu zespołu jest coaching indywidualny menedżera i/lub członków zespołu. To niewiele w porównaniu z tym, ile zyska firma i zespół będąc bardziej skutecznym w swoich działaniach.

Forma realizacji coachingu zespołu (Team Coachingu)?

Sesja jednodniowa zazwyczaj trwa 8 godzin, w tym około 90 minut to przerwy. Jest realizowana wyłącznie w formie warsztatowej. Jest możliwość podziału na dwie sesje 4-godzinne, odbywające się bezpośrednio po sobie (dzień po dniu).

Biogram coacha prowadzącego.

Nazywam się Maciej Kozubik i jestem absolwentem dwóch uczelni wyższych (Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego — dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). Jestem absolwentem Akademii Coacha i Akademii Trenerów Biznesu, ukończyłem międzynarodowy kurs CoachWise Essentials Program™ i Team Coach (ICF Continuing Coach Education). Od 2009 roku działam jako Coach, a od 2011 r. jako Trener Biznesu. Pracowałem w korporacjach, od lat jestem przedsiębiorcą.

Co przemawia za tym, aby mnie wybrać jako swojego coacha?

Dobra znajomość problematyki biznesowej. Znajomość wyznań, z jakimi spotykają się przyszli przedsiębiorcy. Rozumienie procesów związanych z zarządzaniem i przywództwem, marketingiem i sprzedażą oraz finansowaniem przyszłego biznesu. Umiejętności komunikacyjne umożliwiające skuteczną komunikację z przyszłym przedsiębiorcą. Wysokie umiejętności coachingowe. Znajomość procesów rozwoju i uczenia się dorosłych.

 • Uprawnienia konsultanta DISC D3
 • 4 dyplomy studiów wyższych
 • 2 ukończone uczelnie
 • 5 certyfikatów potwierdzających kompetencje coachingowe
 • 24 certyfikaty potwierdzające kompetencje trenerskie i biznesowe
 • Ponad 2.400 godzin doświadczenia coachingowego i trenerskiego
 • Ponad 8.000 przeszkolonych osób (na sali szkoleniowej i za pośrednictwem internetu)
 • Ponad 10.000 odbytych spotkań sprzedażowych

Ważne!

Jeżeli chcesz porozmawiać, poznać mnie, zadać pytania — zapraszam do kontaktu telefonicznego: 504 908 360. Spotykam się z osobami, które są pewne, że chcą ze mną współpracować, w związku z tym nie prowadzę bezpłatnych sesji coachingowych.