Prospecting (1 dzień, szkolenie zamknięte, na zamówienie)

Szkolenie „Prospecting – poszukiwanie klientów” wzbogaci twoją wiedzę z zakresu skutecznego docierania do wartościowych klientów i umiejętnego prezentowania oferty. Nauczysz się argumentacji sprzedażowej w zależności od profilu klientów (osobowościowego, według typów działalności oraz poziomów decyzyjności), podejmowania decyzji o współpracy w zależności od różnych czynników biznesowych (oczekiwanego obrotu, marży, szybkości zamówień, warunków płatności itp.). Zrozumiesz dlaczego strona internetowa odgrywa, tak ważną rolę w procesie pozyskania klienta. Poznasz dobre praktyki związane ze stroną www, komunikacji mailowej, przez telefon i osobistej. Dowiesz się jak pisać maile aby były czytane, a nie lądowały w SPAM’mie. Poznasz skuteczne techniki pozyskiwania klientów oparte na sprawdzonych wzorcach psychologicznych i przesłankach ekonomicznych. Nauczysz się jak rozmawiać na spotkaniach biznesowych, aby ludzie chcieli robić z tobą interesy.

Na końcu przygotujesz Plan Działań Wdrożeniowych, dzięki któremu doświadczenia ze szkolenia zaczniesz wykorzystywać w pracy zawodowej. To może spowodować wzrost efektywności biznesowej twoich działań, z jednoczesnym spadkiem poziomu stresu.

W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacjach i ćwiczeniach praktycznych, dzięki temu będą mieli szansę wypracować własny (w oparciu o sprawdzone modele), skuteczny styl podnoszenia efektywności poszukiwania i pozyskiwania klientów.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Prospecting – poszukiwanie klientów”?

 • Szkolenie „Prospecting – poszukiwanie klientów” kładzie akcent na efektywność biznesową, ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do zmiany zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.
 • Opracowanie materiałów przed szkoleniowych pomagających uczestnikom przygotować się do zajęć.
 • Umożliwienie uczestnikom określenia obszarów wykorzystania treści szkoleniowych i wynikających z tego korzyści dla organizacji (stworzenie własnego Planu Działań Wdrożeniowych treści szkolenia „Prospecting – poszukiwanie klientów”).
 • Możliwość połączenia szkolenia na sali i na stanowisku pracy (On Job Training).
 • Kursanci nauczą się pisać maile, które klienci będą czytać i na nie odpowiadać.
 • Nabędą wiedzę na temat skutecznego pozyskiwania klientów.
 • Zwiększą skuteczność procesów handlowych (w szczególności prospectingu).
 • Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych dzięki większej efektywności każdego członka zespołu sprzedażowego (w związku wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów).
 • Nastąpi zwiększenie motywacji zespołu sprzedażowego, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.
 • Ulegną zmniejszeniu koszty pozyskania i utrzymanie klienta.
 • Pojawi się możliwość przejęcia klienta związanego dotychczas z konkurencją.
 • Pojawi się większa skuteczność sprzedażowa, poprzez optymalizację procesu pozyskiwania klientów – wymierne rezultaty finansowe (niższe koszty, wyższe wpływy, lepsze wykorzystanie zasobów, możliwa maksymalizacja przychodów).
 • Przewidywalność procesu sprzedaży, jego mierzalność i wzrost elastyczności w kontaktach z klientami.
 • Wzrost zaangażowania pracowników dzięki usystematyzowaniu działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Dla kogo jest szkolenie “Prospecting – poszukiwanie klientów”?

Niniejsze szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom, osobom na stanowiskach handlowych i marketingowych, pracownikom obsługi klienta, menadżerom i dyrektorom sprzedaży (aby ujednolicić posiadaną wiedzę) oraz wszystkim zainteresowanym tematyką sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta oraz prospectingu (pracownicy działów HR, studenci, przyszli przedsiębiorcy itp.).

Jakie cele realizuje szkolenie “Prospecting – poszukiwanie klientów”?

Głównym celem szkolenia „Prospecting – poszukiwanie klientów” jest podwyższenie umiejętności efektywnego poszukiwania i pozyskiwania wartościowych klientów. Poprawa tej umiejętności ma bezpośredni wpływ na wzrost efektywności własnej uczestników szkolenia i biznesowej firmy, w której pracują.

Wzrost sprzedaży, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Prospecting – poszukiwanie klientów” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności (skuteczne wykorzystanie telefonu, maila, strony internetowej, profilowania klienta co ma na celu dotarcie z ofertą do właściwego klienta, a w konsekwencji wzrost sprzedaży i poprawę rentowności działań).

Zamiana zachowań zawodowych, na bardziej pożądane, czyli takie, które podnoszą efektywność biznesową uczestnika szkolenia „Prospecting – poszukiwanie klientów”, dzięki Planowi Działań Wdrożeniowych.

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie “Prospecting – poszukiwanie klientów”?

Szkolenie „Prospecting – poszukiwanie klientów” w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • studium przypadku (case study),
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia “Prospecting – poszukiwanie klientów”?

 • Poznanie obrazu rynku.
 • Zrozumienie, dlaczego klienci nie kupują i co zrobić, aby to zmienić.
 • Profilowanie klienta – osobowościowe.
 • Typologię klientów, w zależności od rodzaju działalności.
 • Poziomy decyzyjności, w hierarchii firmy i dobór argumentów sprzedażowych.
 • Dobre praktyki w kontakcie telefonicznym, mailowym i osobistym.
 • Strona www i jej znaczenie w procesie pozyskiwania klientów.
 • Zadania indywidualne i grupowe związane z pozyskiwaniem klienta.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik szkolenia “Prospecting – poszukiwanie klientów” będzie wiedział po nim?

 • Jak korzystać z profilowania osobowościowego.
 • Jakie argumenty sprzedażowe stosować w kontakcie z osobami na różnych stanowiskach.
 • Z jakimi typami działalności warto współpracować, a jakich unikać.
 • Jak zastosować podstawowe kryteria wyboru wartościowych klientów.
 • Jakie są zasady skutecznego pozyskiwania klientów przez telefon, maila i w kontakcie osobistym.
 • Dlaczego efektywna strona www pomaga pozyskiwać klientów.

Co uczestnik szkolenie “Prospecting – poszukiwanie klientów” będzie umiał po nim?

 • Zastosować poznane profile klienta w sytuacjach prospectingowych.
 • Wykorzystać poznane techniki poszukiwania i pozyskiwania klientów.
 • Mówić i pisać o produkcie (usłudze) w sposób zachęcający do nawiązania współpracy.
 • Prezentować produkt (usługę) w sposób odpowiadający stanowisku w hierarchii firmy klienta.
 • Dobrać argumenty zależne od typu prowadzonej działalności.

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Prospecting – poszukiwanie klientów”?

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy.

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ile kosztuje udział w szkoleniu “Prospecting – poszukiwanie klientów” i co obejmuje cena?

Koszt pełnego szkolenia dla całej grupy to 3.597 PLN (zw. z VAT) i obejmuje:

 • Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu do specyfiki firmy.
 • Możliwość uczestnictwa w 1-dniowym szkoleniu zamkniętym (sugerowana wielkość grupy – nie więcej niż 12 osób).
 • Materiały merytoryczne.
 • Imienny certyfikat.

Możliwość pomocy w adaptacji w firmie Planów Działań Wdrożeniowych stworzonych w ramach szkolenia „Prospectingu – poszukiwanie klientów”.