Profesjonalna Obsługa Klienta (2 dni, szkolenie zamknięte, na zamówienie)

Szkolenie „Profesjonalna Obsługa Klienta” wzbogaci twoją wiedzę w zakresie skutecznej obsługi klienta. Nauczysz się jak generować pozytywne doświadczenia, w kontakcie z Tobą, Twoją firmą i produktem (usługą). Poznasz potrzeby jakie chce zaspokoić klient i nauczysz się jak robić to lepiej od konkurencji. Zrozumiesz jak ważna jest lojalność klienta i nauczysz się wzmacniać relacje z nim. Dowiesz się dlaczego, klienci odchodzą i co możesz zrobić, aby to zmienić. Poznasz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w tym jak przyjmować reklamację. Nauczysz się sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacjach i ćwiczeniach praktycznych, dzięki temu będą mieli szansę wypracować własny, skuteczny styl podnoszenia efektywności obsługi klienta, w ramach poznanych standardów i zasad.

Co zyska firma i pracownik z udziału w szkoleniu “Profesjonalna Obsługa Klienta”?

 • Akcent jest kładziony na efektywność biznesową szkolenia, szkolenie „Profesjonalna Obsługa Klienta” ma przynieść wymierne korzyści, a nie być tylko spotkaniem towarzyskim.
 • Szkolenie będzie realizować cele w odniesieniu do oczekiwanych zmiany zachowań w pracy i rezultatów biznesowych.
 • Materiały przed szkoleniowe pomagające uczestnikom przygotować się do zajęć.
 • Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych dzięki większej efektywności każdego członka zespołu sprzedażowego (w związku wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Umożliwienie Uczestnikom określenia obszarów wykorzystania treści szkoleniowych i wynikających z tego korzyści dla organizacji (Plan Działań Wdrożeniowych).
 • Możliwość połączenia szkolenia na sali i na stanowisku pracy (On Job Training), z wykorzystaniem stworzonego Planu Działań Wdrożeniowych.
 • Poszerzą wiedzę odnośnie do profesjonalnej obsługi klienta.
 • Nauczą się, jak profesjonalnie obsługiwać klienta, również w sytuacjach trudnych (np. nieuzasadnionej reklamacji, czy windykacji).
 • Poznają typowe błędy w obsłudze klienta.
 • Poznają zasady profesjonalnej obsługi klienta, stosowane przez światowe marki.
 • Nastąpi wzrost wskaźników biznesowych dzięki większej efektywności każdego członka zespołu sprzedażowego (w związku wykorzystaniem nabytych kompetencji).
 • Nastąpi wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów).
 • Nastąpi zwiększenie motywacji zespołu sprzedażowego, w wyniku poznania skutecznych wzorców zachowań.
 • Ulegną zmniejszeniu koszty pozyskania i utrzymanie klienta.
 • Nabycie umiejętności stosowania narzędzi pozwalających zarówno skuteczniej budować relację z klientem, jak i ułatwiających budowanie relacji prywatnych.
 • Pojawi się możliwość przejęcia klienta związanego dotychczas z konkurencją.
 • Pojawi się większa skuteczność sprzedażowa, poprzez optymalizację procesu obsługi klienta – wymierne rezultaty finansowe (niższe koszty, wyższe wpływy, lepsze wykorzystanie zasobów, możliwa maksymalizacja przychodów).
 • Wzrost zaangażowania pracowników dzięki usystematyzowaniu działań oraz udziałowi w atrakcyjnym szkoleniu.

Dla kogo jest szkolenie “Profesjonalna Obsługa Klienta”?

Niniejsze szkolenie „Profesjonalna Obsługa Klienta” dedykowane jest przedsiębiorcom, osobom na stanowiskach handlowych i marketingowych, pracownikom obsługi klienta, menadżerom i dyrektorom sprzedaży (aby ujednolicić posiadaną wiedzę) oraz wszystkim zainteresowanym tematyką sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta oraz prospectingu (pracownicy działów HR, studenci, przyszli przedsiębiorcy itp.).

Jakie cele realizuje szkolenie “Profesjonalna Obsługa Klienta”?

Głównym celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta. Poprawa tych umiejętności ma bezpośredni wpływ na lojalność klientów, co w konsekwencji wpływa na wzrost efektywności biznesowej prowadzonej firmy (więcej klientów, wyższe zyski).

Poprawa jakości obsługi klienta, jako wymierny efekt wdrażania nabytych umiejętności (wzrost wskaźników biznesowych). Szkolenie „Profesjonalna Obsługa Klienta” zrealizuje cele poprzez rozwój i trening umiejętności w następujących obszarach: koncentracja na działaniach utrzymaniowych posiadanych klientów i zmierzających do zwiększenia poziomu sprzedaży (w przyszłości), profilowania klienta, co ma na celu lepsze dostosowanie zachowań pracownika do oczekiwań klienta, a w konsekwencji wzrost lojalności i rentowności działań, umiejętnego rozmawiania z klientem, aby czuł się swobodnie i komfortowo, także w sytuacjach trudnych i efektywnego rozwiązywania problemów klienta.

Jakim metodami będzie prowadzone szkolenie “Profesjonalna Obsługa Klienta”?

Szkolenie „Profesjonalna Obsługa Klienta” w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy i interaktywny. Większość szkolenia to aktywna praca uczestników pozostała część, to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia wykorzystywane są gry i ćwiczenia, aby wytworzyć przestrzeń do nauki przez doświadczenie.

Możliwe do zastosowania w trakcie szkolenia elementy aktywizujące uczestników:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • gry szkoleniowe,
 • studia przypadku (case study),
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Jaki program będzie realizowany podczas szkolenia “Profesjonalna Obsługa Klienta”?

 • Poznanie zasad profesjonalnej obsługi klienta, stosowanych przez światowe marki.
 • Profilowanie klienta pod kątem profesjonalnej obsługi klienta.
 • Naukę generowania pozytywnych doświadczeń klienta w kontakcie z pracownikiem, produktem (usługą) i marką.
 • Identyfikację potrzeb związanych z profesjonalną obsługą klienta.
 • Naukę dobrych praktyk w sytuacji trudnej (np. windykacji).
 • Poznanie błędów w komunikacji z „trudnym” klientem.
 • Naukę sposobów przyjmowania reklamacji.
 • Gry warsztatowe związane z obsługą klienta.
 • Zadania indywidualne i grupowe związane z obsługą klienta.
 • Plan Działań Wdrożeniowych.

Co uczestnik szkolenia “Profesjonalna Obsługa Klienta” będzie wiedział po nim?

 • Czym są i jak stosować zasady profesjonalnej obsługi klienta.
 • Dlaczego profesjonalna obsługa klienta jest taka ważna.
 • Dlaczego nie należy bać się reklamacji i jak ją wykorzystać do poprawy obsługi klienta.
 • Co robić w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 • Jak wykorzystać profile osobowościowe w profesjonalnej obsłudze klienta.
 • Jak generować pozytywne doświadczenia klienta w kontakcie z pracownikiem, produktem (usługą) i marką.
 • Jak dbać o lojalność klienta.
 • Jak zastosować dobre praktyki w kontakcie z „trudnym” klientem.
 • Czego unikać w obsłudze klienta.

Co uczestnik szkolenia “Profesjonalna Obsługa Klienta” będzie umiał po nim?

 • Zastosować poznane profile klienta w sytuacjach związanych z obsługi klienta.
 • Wykorzystać w pracy poznane zasady profesjonalnej obsługi klienta.
 • W sposób swobodny utrzymywać relację z klientem prowadzącą do kolejnych zakupów.
 • Prowadzić rozmowę w sytuacjach trudnych (reklamacja, windykacja).
 • Generować pozytywne doświadczenia u klienta w kontakcie z produktem (usługą), pracownikiem i marką.

Jak będzie wyglądać ewaluacja szkolenia “Profesjonalna Obsługa Klienta”?

Na końcu szkolenia każdy z uczestników zostanie zaproszony do ćwiczenia mającego przenieść doświadczenia ze szkolenia do pracy zawodowej – Plan Działań Wdrożeniowych. Istnieje możliwość pomocy we wprowadzeniu Planu Działań Wdrożeniowych przy zastosowaniu coachingu, mentoringu, asysty trenera na stanowisku pracy absolwenta szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy.

Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ile kosztuje udział w szkoleniu “Profesjonalna Obsługa Klienta” i co obejmuje cena?

Koszt pełnego szkolenia dla całej grupy to 7.497 PLN (zw. z VAT) i obejmuje:

 • Możliwość uczestnictwa w 2-dniowym szkoleniu zamkniętym (sugerowana wielkość grupy – nie więcej niż 12 osób).
 • Materiały merytoryczne.
 • Imienny certyfikat.

Możliwość pomocy w adaptacji w firmie Planów Działań Wdrożeniowych stworzonych w ramach szkolenia „Profesjonalna Obsługa Klienta”.