Sekrety nieudanych szkoleń

Sekrety nieudanych szkoleń to temat dzisiejszego tekstu. Często w swojej praktyce szkoleniowej słyszałem, że większość szkoleń nie daje oczekiwanych efektów. Czy zastanawiałeś się, dlaczego tak się dzieje? Co powoduje, że wydane pieniądze i zainwestowany czas, nie przekłada się na konkretny wynik? Znam odpowiedzi na te pytania i za chwilę, ty też je poznasz.

Grupa Kozubik i Partnerzy - sala spotkań

Grupa Kozubik i Partnerzy – sala spotkań

Pierwszym z elementów sekretu nieudanych szkoleń jest brak analizy potrzeb szkoleniowych. Wielu zamawiających szkolenie ma w głowie jakiś obraz, tego co powinno zdarzyć się po szkoleniu. Zwykle nie jest on poparty żadnymi badaniami. Aby zbadać rzeczywisty problem, należy przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych. Jest proces oceny zbudowany na narzędziach pomiarowych (kwestionariusze, testy, wywiady, obserwacje itp.) Mimo, że większość trenerów o tym wie, to tylko nie liczni stosują w swojej praktyce zawodowej. Proces ten nie jest prosty i wymaga czasu, którego często brakuje.

Dlaczego analiza potrzeb szkoleniowych jest taka ważna?

 • Po pierwsze, potwierdza problem lub zaprzecza jego istnieniu, na tej podstawie podejmowane są decyzje, czy problem może być rozwiązany poprzez szkolenie, czy należy skorzystać z innego narzędzia (trzeba mieć świadomość, że część problemów firmy, nie może zostać rozwiązana, nawet najlepszym szkoleniem).
 • Po drugie, określa cele jakie mają być zrealizowane. Jeśli nie zostaną ustalone, to będzie duży problem. Bo przecież nie wiadomo, czy dane działania zbliżają, czy oddalają od oczekiwanego wyniku.
 • Po trzecie, określa zakres przekazywanej treści i pomaga w doborze ewentualnych uczestników.
 • Jest wstępem do stworzenia planu szkolenia (lub całego projektu jeśli jest taka potrzeba).
 • Daje możliwość wyboru trenerów i pomocy dydaktycznych.
 • Na koniec umożliwia koordynację i ocenę całego programu.

Co się dzieje, gdy nie wyznacza się celów szkolenia, czy nawet całego programu szkoleniowo – rozwojowego?

Grupa Kozubik i Partnerzy – sala szkoleniowa

Moim zdaniem, wszystko co najgorsze:

 • Dowolność programu (miało być szkolenie sprzedażowe, a pracownicy dostają obsługę wózka widłowego).
 • Brak możliwości oceny.
 • Zły dobór trenerów, pomocy dydaktycznych.
 • Przypadkowość składowych (zbyt dużo elementów nieistotnych, zbyt mały nacisk na te ważne).
 • Chaos, który nie sprzyja nauce.

Jakie jest źródło braku analizy potrzeb szkoleniowych?

Tego nie wiem, choć domyślam się, że z braku świadomości. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na korzyści wynikające z faktu wyznaczenia i zapisania celów. Zgadzam się, że wymaga to czasu i zastanowienia, ale ma wiele zalet.

Grupa Kozubik i Partnerzy - sala konferencyjna

Grupa Kozubik i Partnerzy – sala konferencyjna

Jak sądzisz, jakie to mogą być zalety? Pozwól, że podzielę się swoimi spostrzeżeniami, które często mają potwierdzenie w literaturze szkoleniowej:

 • Pierwszą zaletą wyznaczenia celu szkolenia jest dostosowanie treści do potrzeb.
 • Po drugie, usunięcie z programu elementów nieistotnych.
 • Mając cel można mówić o możliwości oceny. Bez wyznaczonych celów jakakolwiek ocena jest bezwartościowa.
 • Dostarcza trenerom projektującym i prowadzącym, informacje, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje, jeśli nie co z tym zrobić (poszukać kogoś innego lub podnieść swoje umiejętności, nabywając nową wiedzę).
 • Znając cel, jako trener, wiem jak zaplanować szkolenie, czy nawet cały projekt oraz jego składowe.
 • Po wtóre koncentracja na elementach ważnych i usunięcie nieistotnych sprzyja nauce i zrozumieniu przekazywanej treści (związek przyczynowo skutkowy).

Chcesz nieudane szkolenie?

Zapomnij o analizie potrzeb szkoleniowych, o celach i planowaniu, a zrealizujesz sekret nieudanych szkoleń. Pamiętaj, że lista celów szkolenia lub całego programu szkoleniowo – rozwojowego, to kolejny krok do sukcesu szkoleniowego. Gdy ich brak porażka jest tylko kwestią czasu. Odpowiedz sobie na pytanie: na jakie szkolenie wolisz wysłać pracowników:

 • czy na takie, gdzie wszystko jest przypadkowe?
 • na poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych, z wyznaczonym celem?

Znalazłeś w tekście elementy inspirujące i nowatorskie, a może nie zgadzasz się z autorem? Powiedz nam o tym, napisz z czym się nie zgadzasz, uargumentuj to, wzbogać tekst o swoje uwagi. Nic tak nie buduje atmosfery portalu jak inteligentni czytelnicy potrafiący zanalizować i wyartykułować swoje spostrzeżenia.